Faglig udvikling for alle

Læse og stave vanskeligheder i fokus

På Ryå Efterskole i Nordjylland er der plads til alle, hvilket vi er meget stolte af. Vi er nemlig en efterskole for elever, der enten er ordblinde eller har læse- og stavevanskeligheder.

Vi tilbyder en hel unik mulighed for læring og et helt unikt samarbejde med eleven, hvor vi vil fokusere på både den faglige og personlige udvikling. Det er vigtigt for os, at eleven får gode oplevelser, så selvværdet forstærkes. Vi vil gerne være en efterskole, hvor eleverne får et stærkt ståsted. De skal blive i stand til at udvikle en tro på, at de sagtens kan, på trods af deres ordblindhed. Og en tro på at det også er muligt at komme videre herfra.

Vi arbejder fokuseret og målrettet med den enkelte elev ud fra elevernes eget niveau, så de får den mest optimale støtte og hjælp. På den måde er eleven sikret de rigtige rammer for en faglig udvikling, som er tilpasset specifikt til den enkelte elev. Derudover arbejder vi også med forskellige indfaldsvinkler, som tilgodeser eleverne og deres forskellige måder at lære bedst på.


Fokus på ordblinde
Fokus på ordblinde

Hvad kan vi som efterskole tilbyde?

Som en efterskole for ordblinde har vi naturligvis alle hjælpemidler til ordblinde tilgængelige, som eleverne frit kan benytte. Her er især de elektroniske hjælpemidler fordelagtige at gøre brug af i undervisningen. Skolearbejdet bliver derfor nemmere at håndtere for den enkelte elev, hvis de har svært ved at læse eller stave.

Vores undervisning er varieret, så eleverne har så mange indgange som muligt tilgængelige for at hjælpe dem. Den varierende undervisning byder på brugen af film, computer, skriftligt arbejde, visuelle udtryk og meget mere.

For at optimere tiden og have et øget fokus på den enkelte elev, stræber vi efter at have forholdsvis små klasser. Så der er altså rig mulighed for, at eleven kan få den nødvendige opmærksomhed og hjælp i undervisningen.

Fag og undervisning

Vi har valgt at have flere dansktimer end normalt, så vi kan koncentrere os om at hjælpe eleverne de steder, hvor det er nødvendigt. Vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Vi tilbyder et væld af både praktiske og kreative fag, så eleverne har et fristed, hvor de kan få gode oplevelser med ting, som de er dygtige til. Vi tror på, at det gavner dem at have gode erfaringer med sig fra de praktiske og kreative fag, som de kan tage med over i den almindelige undervisning.

Ved at vælge Ryå Efterskole er eleven sikret et sted, hvor der er fri mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt, Der bliver taget højde for både læse- og stavevanskeligheder hele vejen rundt. Vi tror på, at vi kan tilbyde en oplevelse og et fristed, som er helt unikt.

Fokus på ordblinde

Ryå Efterskole er for ordblinde og unge med læsevanskeligheder.