LANDBRUGSLINJEN PÅ RYÅ EFTERSKOLE

Er du glad for at arbejde med dyr og maskiner og drømmer du måske om at blive landmand, så er Ryås Landbrugslinje noget for dig.

Landbrugslinjen - Ryå Efterskole

Landbrugslinjen - Ryå Efterskole

Landbrugslinjen på Ryå Efterskole er for dig der:
 • Gerne vil arbejde med hænderne
 • Er glad for dyr
 • Er interesseret i traktorer og maskiner
 • Er villig til at tage fat når dyr, marker og maskiner skal passes

Landbrugslinjens besætning består af:
 • 3 geder,
 • 5 grise,
 • Høns
 • 2 stk. Hereford kvier
 • 2 stk. Sortbrogede tyrekalve
 • 2 stk. katte
Landbrugslinjen - Ryå Efterskole Landbrugslinjens opgaver består bl.a. af:
 • Landbrugslinjen forsyner løbende skolens køkken med okse- og svinekød. På den måde får eleverne et forhold til hvordan deres fødevarer bliver produceret. Eleverne er med i processen fra at smågrisene hentes fra en svinefarm, tyren gør sit arbejde og kalvene fødes i stalden, og til sidst sender eleverne dyrene til slagtning.
 • Daglig fodring af dyrene. Eleverne deles op i foderhold, 1 uge af gangen og har i denne periode ansvaret for fodring og pasning af dyrene.
 • Skolens maskiner består af en nyere elevtraktor, som eleverne efter tur lærer at køre og betjene. Skolens øvrige maskiner indgår også i undervisningen. Reparation og vedligeholdelse af traktor og maskiner foretages i landbrugstimerne af eleverne.
Landbrugslinjen - Ryå Efterskole
 • Pasning af markerne med den nødvendige jordbearbejdning. Samarbejde med maskinstation i forbindelse med skårlægning og presning.
Under arbejdet med pasning af dyr og marker, reparation af maskiner arbejder eleverne i små selvvalgte grupper. I løbet af skoleåret får eleverne en stor ansvarsfølelse for driften af landbruget.

Landbrugslinjen - Ryå Efterskole

LANDBRUGS EFTERSKOLE FOR ORDBLINDE

Kom på en landbrugs efterskole der har fokus på ordblindhed, læse- og stavevanskeligheder. Hos Ryå efterskole mener vi at der skal være plads til alle, og vil derfor gerne være med til at hjælpe dem der ikke har så nemt ved at læse og skrive. Vi sætter stor fokus på, og meget tid af til, at sørge for at hver enkelt elev får den opmærksomhed der er nødvendig. Leder du efter en landbrugs efterskole for ordblinde, så kom på Ryå Efterskole.

Hvad tilbyder Ryå Efterskole?

På Ryå Efterskoles landbrugslinje er for dig der kan lide at arbejde udendørs og som er interesseret i dyr og natur. Vi er en landbrugs efterskole for ordblinde, så du kan komme ud i erhvervslivet på samme kår som andre. Vi arbejder fokuseret og målrettet med den enkelte elev ud fra elevernes eget niveau, så de får den mest optimale støtte og hjælp. På den måde er eleven sikret de rigtige rammer for en faglig udvikling, som er tilpasset specifikt til den enkelte elev.

Hos Ryå tilbyder vi undervisning i landbrug og hjælp til ordblindhed, så du som elev får mulighed for at udvikle dig både personlig og fagligt. Hjælp til ordblindhed

På Ryå Efterskole har vi lavet om i vores undervisningsstruktur så alle kan være med. Vi tilbyder selvfølgelig alle de nødvendige hjælpemidler som ordblinde kan benytte sig af. Udover dette har vi en varieret undervisning hvor vi benytter os af blandt andet film, computer, skriftligt arbejde, visuelle udtryk os meget mere. Dette gør at mennesker med læse og skrivevanskeligheder har lettere ved at lære.

På Ryå landbrugs efterskole for ordblinde arbejder vi også med mindre hold, så hver elev får den opmærksomhed der er krævet for god indlæring. Vi har også flere dansktimer, med fokus på læsning og skrivning, så eleverne får den nødvendige hjælp. En landbrugsefterskole med plads til alle

På Ryå Efterskole skal der være plads til alle. Dette omfatter også at vi giver os god til sammen med hver elev, så de får mest muligt ud af opholdet, og hjælper dem med deres ordblindhed. Vi er en landbrugs efterskole for ordblinde, der hjælper elever der har interesse for landbrug og problemer med læse- og skrivevanskeligheder.

Så elsker du landbrug og bøvler med ordblindhed, så kontakt os, eller læs mere på siden her, om hvad vi kan tilbyde dig som elev på vores efterskole.