Drømmer du måske om at blive landmand?

Så kom og vær med på landbrugslinjen:

Landbrugs-linjen er for dig der er glad for dyr, og kan lide at arbejde med hænderne.

På Landbrugs-linjen på Ryå Efterskole har vi ud over hestene på Heste-linjen en del dyr. Eleverne på linjen er med til at bestemme hvilken besætning der skal være, og lige nu har vi 2 køer som snart kælver, 2 geder og et gedekid, høns og fem katte, – og normalt også 4 grise.

Køerne er af racen Dexter, som er en meget lille kødkvægsrace, som ofte anvendes til afgræsning af naturpleje arealer. Derudover har de en fantastisk kødkvalitet

Køerne går på døgnfold i sommerperioden.


Landbrug på Ryå Efterskole
Landbrug på Ryå Efterskole

På Landbrugslinjen får du ansvar

Eleverne på Landbrugs-linjen får ansvar for at fodre og passe dyrene i hverdagene i en turnusordning. (Geder, køer, høns, grise og katte)

Landbrugs-eleverne hjælper også til med pasning af vores marker og hegn, samt vedligeholdelse af maskiner, bygninger og inventar. Vi er f.eks. i gang med at bygge et nyt hønsehus med hønsegård.

Vi producerer selv wrap til både heste, køer og geder i samarbejde med en maskinstation i forbindelse med skårlægning og presning.

Derudover forsyner landbrugs-linjen skolens køkken med svinekød. Eleverne er med i hele processen fra smågrisene hentes på en svinefarm, helt til dyrene sendes til slagtning.

Masser af oplevelser

To gange om året tilrettelægger vi 2 linjedage, hvor der vil være ”Landbrugs-linje” på skemaet hele dagen. Her er der mulighed for en masse forskellige oplevelser, også på ture ud af huset. Vi kan tage på dyrskue, besøge forskellige landbrug, maskinstationer el lign.

Det er vores mål at arbejdet med dyrene skal være med til at styrke din selvtillid og lære dig at tage ansvar – vigtigt at have styr på, når du skal videre i uddannelsessystemet. Derudover lærer du at samarbejde – både med dyrene men også med de andre på holdet.

Landbrug på Ryå Efterskole

Ryå Efterskole er for ordblinde og unge med læsevanskeligheder.