Naturfag på Ryå Efterskole

Biologi, Geografi og Fysik/Kemi

På Ryå Efterskole har eleverne i 8. og 9. klasse ét samlet fag – Naturfag. Faget dækker både Biologi, Geografi og Fysik/Kemi. Naturfag er ikke et prøvefag hos os. I naturfag ønsker vi at skabe nysgerrighed overfor de biologiske, fysiske og geografiske rammer vi alle er en del af, og vi oplever hvordan naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Vi vil gerne at du bliver bevidste om dit eget ansvar over for naturen. Her arbejde vi med naturen i naturen og giver dig erfaringer og kendskab til at færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde. Vi deltager bl.a. i den nationale affaldsindsamling.

Naturfag
Naturfag

Ud at opleve!

I naturfag tager vi udgangspunkt i elevernes forudsætninger og sammen med dem bygger videre på deres erfaringer og viden om de naturfaglige fag. I naturfag tager vi rigtig gerne på tur, og arbejder ofte med emner, hvor vi kan bruge lokalområdet. Vildmosen er et område med en helt speciel natur, og der er mange steder der er værd at besøge. F.eks. besøger vi altid Vildmoseporten hvor vi bl.a. kan lære om kartoffelavl i Vildmosen. Vi arbejder også med emner der kan tage udgangspunkt i nogle af vores linjefag. Vindenergi er også et oplagt emne hvor vi kan bruge lokalområdet.

Naturfag med Nysgerrighed som drivkraft

I Undervisningen tilstræber vi at imødekomme dine behov og udvikle de potentialer du har inden for naturfagene. Vi vil desuden gerne udfordre eleverne til at gøre erfaringer med hvordan deres krop er opbygget og fungerer og reagerer. Vi vil gøre dem bevidste om hvordan mad, søvn og motion er vigtige faktorer i forhold til deres helbred, såvel på det mentale, som på fysiske plan. Vi ønsker i naturfag også, at eleverne bliver bevidste om at der er nogle grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for de levevilkår vi har i Danmark og åbne deres øjne op for, at der i den øvrige verden omkring os, bor mennesker med helt andre vilkår end vores. 

Naturfag

Ryå Efterskole er for ordblinde og unge med læsevanskeligheder.