I naturfag undervises der på tværs af fagene geografi, biologi og fysik/kemi. Der undervises på skift i emner der berører et eller flere af fagene. 

Der er ikke mere fra gammelt website