Bliv mere klar til uddannelse eller arbejde, mens vi “lukker huller” i dine nuværende færdigheder

Om matematik på Ryå Efterskole 

I faget matematik arbejder vi sammen om at gøre dig klar til at aflægge Folkeskolens Prøve (fp) i faget. Derudover arbejder vi på at forberede dig på videre uddannelse, hvadenten det er Tech College, Agri, SOSU, HF eller noget helt femte. Et er i hvert fald sikkert; solide kundskaber i matematik er vigtige – uanset hvilken retning det hele tager, når dit efterskoleophold er slut. Vi tager udgangspunkt i de færdigheder, du møder med første skoledag – altså dit eget niveau.

8. klasses matematikhold arbejder ud fra dit udgangspunkt på at gøre dig klar til undervisningen i 9. klasse, der ender med en prøve.

9. klasses matematikhold arbejder prøveforberedende. Der repeteres kendt stof, der undervises i nyt. Derudover fylder tidligere prøveopgaver mere og mere, som skoleåret skrider frem. Vores erfaring siger, at det ruster den enkelte elev bedst muligt til den afsluttende prøve. I den første uge i maj aflægges de skriftlige prøver i matematik sammen med de øvrige grundskoler i Danmark. Den skriftlige prøve består af to dele: En med hjælpemidler (problemløsning) og en del uden (færdighedsregning). I juni aflægges den mundtlige prøve med kommunal eller beskikket censor.

10. klasses matematikhold arbejder også prøveforberedende samt med det stof, som er nyt i faget på 10. årgang. Skoleåret afsluttes med den skriftlige prøve med hjælpemidler (problemregning) samt en mundtlig prøve.Enkelte elever i 10. klasse vælger at aflægge prøven på 9. klasses niveau (fp9), hvilket så sker på denne prøves vilkår.

Som elev på Ryå Efterskole går du altid til prøve på særlige vilkår. Det vil sige, at du får ekstra tid, og du får lov til at bruge din hjælpemidler.

Undervisningens indhold

-Matematik er mange ting, men for at gå til prøven skal du igennem et vist pensum. Det omfatter emner, som du allerede kender fra tidligere, men der kommer også lidt nyt til undervejs. Vores lærere er erfarne og har haft elever til prøve mange gange før. Derfor ved vi en del om, hvad der skal til for at bestå. I de to skriftlige prøver skal du have et gennemsnit på 02 for at komme på en erhvervsuddannelse. Den mundtlige prøve tæller desværre ikke med.

I hverdagen på skolen arbejder du og resten af klassen enten:
– selvstændigt
– i makkerpar
– i mindre grupper

Hvis vi får lyst, og det faglige egner sig til praktisk arbejde, kan vi også være ude eller i et værksted. F.eks. giver det rigtig god mening at save og bygge i træ, mens vi arbejder med mål, vinkler og størrelsesforhold.

Nogle af de faglige færdigheder, vi arbejder med, er:
– hjælpemidler – her især it
– daglige træningsopgaver
– opgaver uden hjælpemidler (prøveorienteret)
– opgaver med hjælpemidler (prøveorienteret)
– læsestrategier i matematik – altså faglig læsning
– faglig samtale – at blive bedre til det mundtlige

Iundervisningen er coorporative learning vores bærende tanke.

Coorporative Learning

Cooperative learning er en udbredt opfattelse af læring, som stadig bliver mere og mere udbredt. Din læring ses som en del af en social læring, hvor vi i undervisningen gør, så I kan dele viden med hinanden og os. Det sker på en måde, så alle kommer til at bidrage til den fælles læring.

Du og dine klassekammerater bliver gjort medansvarlige for læringsprocessen. Det giver dig også en følelse af medejerskab og lyst til at lære mere.