Idræt på Ryå Efterskole

Bevægelse for alle.

Idræt er obligatorisk for alle elever én gang om ugen. I Idræt har der mulighed for at arbejde bredt med faget. Eleverne har altid mulighed for at vælge mellem 3 forskellige aktiviteter afhængig af interesse, årstid og egne evner. Vi lægger stor vægt på at eleverne er fysisk aktive, samtidig med at der tages individuelle hensyn. Formålet med faget er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og fysisk træning opnår færdigheder og velvære, der giver bedre mulighed for kropslig og almen udvikling. Og så må det også gerne være sjovt at bevæge sig!

Idræt
Idræt

Faciliteter.

I sommeren 2021 bygger vi et moderne udendørs fitness anlæg. i forbindelse med anlægget er der en forhindringsbane, der forbindes med en kort løberute. Vi glæder os til de mange nye muligheder det vil give os i forbindelse med idrætsundervisningen. Vores gamle gymnastiksal bruges primært i forbindelse med Crossfit i eSport, men kan også bruges i undervisningen og i fritiden. Vi har også egen boldbane, beachvolleybane og en lille multi-bane med fodbold og basketball. Da vi bor lidt ude på landet, er der også gode muligheder for at cykle nogle ture hvor der næsten ikke er noget trafik. Fra november til marts lejer vi os ind i Nørhalne-hallen. I vinterperioden er der således fokus på indendørs boldspil.

Formålet med Idræt

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt. De skal opleve det særlige idrætten kan i forhold til fællesskab og sociale relationer. Vi ønsker at de udvikler forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Idræt