Engelsk på Ryå Efterskole

Med eller uden prøve

På Ryå Efterskole har alle elever også engelsk på skemaet. Hos os kan man vælge at gå til en mundtlig prøve på FP9 niveau, og undervisningen tilrettelægges med fokus på denne prøve. Vi tilstræber vi at udvikle din faglighed ved at arbejde med emner, som du kan identificere dig med og på det niveau, der er bedst for dig. Vi arbejder med det engelske sprog gennem forskellige temaer og former, som du kan komme til at møde i din hverdag. Vi arbejder eksempelvis med engelsk på de sociale medier, film eller i forbindelse med gaming.

Engelsk på Ryå Efterskole
Engelsk på Ryå Efterskole

Succesoplevelser

Vi ønsker, at du får en masse succesoplevelser og derfor synes vi, det er vigtigt at alle kan føle sig trygge ved at deltage i undervisningen i engelsk. Man kan nemlig ikke lære noget, hvis ikke man tør være med og kaste sig ud i det. Derfor arbejder vi også målrettet med at finde ud af, hvordan vi kan motivere dig til at udvikle dig i samspillet med andre. I faget engelsk er det vigtigt, at du fortsætter din sproglige udvikling. Eleven skal være i centrum, og derfor er det dig, der skal snakke og dermed forbedre dit engelsk gennem varierede arbejdsformer. Grundtanken er at give dig lyst til sproget og bruge det aktivt både i undervisningen og i fritiden.

Hjælpemidler i Engelsk

I engelsk arbejder vi med udgangspunkt i Undervisningsministeriets nyeste opdateringer af ”Fælles Mål” for faget samt Vejledning til prøverne i engelsk.

Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for eleverne online. Det betyder, at også i engelsk kan de digitale hjælpemidler bruges. Det drager du også nytte af ved årets afslutning, hvor vi har den mundtlige prøve. Vi bruger også forskellige digitale platforme og skabeloner i undervisningen.

Overordnet set, skal det engelske sprog kunne hjælpe dig med at kommunikere i din nuværende og fremtidige verden, og hjælpe dig med at forstå din egen og andres kulturer bedre.

Engelsk på Ryå Efterskole

Ryå Efterskole er for ordblinde og unge med læsevanskeligheder.