Her er siden for engelsk

Forbereder dig til en eventuel afgangsprøve samt dygtiggør dig i brugen af engelsk

Formålet med engelskundervisningen

 • Forbedre din forståelse af engelsk
 • Give dig mod til at udtrykke dig på engelsk
 • Give mulighed for at få talt en masse engelsk
 • Gøre dig fortrolig med det engelske sprog
 • Give dig viden og indsigt omkring de engelsktalende lande
Matematik - Ryå Efterskole

Strukturen i undervisningen

 • Engelskholdene på Ryå er opdelt efter niveau
 • Vi har et prøvehold, der forbereder til prøven
 • Arbejdet foregår individuelt og i par/grupper
 • Meget af undervisningen er tilrettelagt, så du bliver fortrolig med at udtrykke dig på engelsk
Matematik - Ryå Efterskole

Indholdet i engelskundervisningen

 • Tekster om emner, der vedrører eks. USA, England, Australien, New Zealand og andre engelsktalende lande
 • Der vil være fokus på samtale og at kunne begå sig på engelsk
 • Faglig samtale
 • Synopsis på eksamensholdet
 • Dialoglege