Vi hjælper dig med det sproglige
og en fremtid med uddannelse eller arbejde

Dansk på Ryå Efterskole

Vi arbejder med dine færdigheder, når det kommer til læsning, retskrivning og grammatik.
Vi tager udgangspunkt i dig og tager dine behov om ambitioner i betragtning.

Dansk hos os betyder arbejdet med elevernes evner, når det kommer til både læsning, retskrivning og grammatik. Det, vi sigter mod er, at eleverne udvikler deres sproglige kompetencer relativt til, hvor de personligt er. På den måde bliver de enkelte elevers behov og ambitioner taget i betragtning.

Vi har 8., 9. og 10. klasse på Ryå Efterskole og på holdene tages der individuelle hensyn til elevernes faglige niveau. I 9. og 10. klasse forventes det, at man går til FP9 og FP10 i dansk. Prøven er både skriftlig og mundtlig. Dog kommer I alle til prøve på særlige vilkår, der betyder ekstra tid og mulighed for at bruge dine hjælpemidler.

Vores arbejdsformer

Vi arbejder med vekslende arbejdsformer for at aktivere jer på flere forskellige måder, fordi vi går ud fra, at I allesammen er forskellige. Ved at skifte mellem arbejdsformer, sikrer vi også, at jeres forskellige læringsstile bringes i spil. Således skulle du gerne få mest muligt ud af dine dansktimer hos os.

Du kommer til at arbejde selvstændigt, i små teams eller med en makker. Der ud over er der naturligvis klasseundervisning. Vi arbejder ud fra cooperative learning.

Cooperative learning

Cooperative learning er en udbredt opfattelse af læring, som stadig bliver mere og mere udbredt. Din læring ses som en del af en social læring, hvor vi i undervisningen gør, så I kan dele viden med hinanden og os. Det sker på en måde, så alle kommer til at bidrage til den fælles læring.

Du og dine klassekammerater bliver gjort medansvarlige for læringsprocessen. Det giver dig også en følelse af medejerskab og lyst til at lære mere.

Danskundervisningens indhold

– Tekstarbejde hvor vi beskæftiger os med alt fra noveller til film, spil og artikler

– Skriveproces

– Grammatik hvor vi konkret ser på grammatiske regler og træner eleverne i at blive bedre til at anvende dem

– Læsestrategier hvor der arbejdes med forskellige tilgange til dét at blive bedre til at læse

– Projektopgave hvor eleverne udarbejder en større, skriftlig opgave. Arbejdet vil indeholde vejledning, dataindsamling, arbejdet med specifikke emner med plads til fordybelse samt muligheder for kreative elementer

– Faglig samtale

– Stavetræning hvor der konkret tages hånd om elevernes evner indenfor stavning, og hvor vi ønsker at give eleverne værktøjer til at forbedre deres evner

– IT-færdigheder hvor vi fokuserer på adgang samt brugen af IT-redskaber i undervisningen. Vi lægger stor vægt på, at eleverne får værktøjer som de kan bruge, samt får hjælp til faktisk at anvende dem, da de kan hjælpe eleverne markant i forhold til læring og arbejdet med danskfaget