Skolefag som du kender.

Vores basisfag er grundpakken af skolefag. Her tilbyder vi dansk, matematik, engelsk, naturfag og idræt. Det kan godt være, at du kender fagene og noget af deres indhold, men vores arbejdsform er forskellig fra den, som de fleste kender. I fagene dansk og matematik går alle elever som udgangspunkt til prøve, mens det i engelsk er valgfrit. Naturfag og idræt er prøvefrie. Basisfagene – bortset fra engelsk og idræt – har du sammen med klassekammerater på samme årgang.

Der er naturligvis et pensum, som skal læses i de enkelte fag, men vores undervisning er sikkert anderledes end det, som du allerede kender. Vi tager udgangspunkt i jer elever og de forskellige personlige og faglige egenskaber, som I kommer med. Al undervisning er tilrettelagt, så den passer bedst muligt til elever med læsevanskeligheder. Der er meget makker- og gruppearbejde, og lektiemængden er oftest mindre end andre steder.

Ryå Efterskole er for ordblinde og unge med læsevanskeligheder.