Det er muligt f.eks. at gå i 9. klasse selvom eleven skal i 10. klasse.
Det er muligt for elever i 9. og 10. klasse, at gå på et prøvehold der går til 9. klasses mundtlig prøve. Alle øvrige elver har også engelsk men uden prøve.
Hvis eleven har en ordblindetest, bedes denne sendes til skolen pr. mail. Har eleven ikke en ordblindetest udfyldes dokumentet ”Bemyndigelseserklæring til ordblindetest"
Optagelsen er betinget af, at skolekontrakten og samtykkeerklæring er modtaget retur i underskrevet stand, og at indbetaling af indmeldelsesgebyr er foretaget. Herefter sender skolen mail med bekræftelse på optagelsen.